Contact

Het bestuur van BCT:

Voorzitter:
J. Fonk (Coby)
de Boek 8
9251 NK Burgum
tel: 0511-462054 / 06-27618065
e-mail: cfonk@bc-tytsjerksteradiel.n

Secretaris :
M.P. van der Veen (Melvin)
Kobbeflecht 123
9254 AD  Hurdegaryp
tel: 06-20633014
e-mail: mvdveen@bc-tytsjerksteradiel.nl

Penningmeester:
E. Walta (Ewald)
Kobbeflecht 145
9254 AD  Hurdegaryp
tel: 06-51052980
e-mail: ewalta@bc-tytsjerksteradiel.nl

Algemeen bestuurslid:
I. Beumer (Ingrid)
Burg. Drijberweg 126
9254 JE Hurdegaryp
tel: 05511471558
e-mail: ibeumer@bc-tytsjerksteradiel.nl

Jeugdbegeleiding
Bijvoorbeeld voor het afmelden van uw kind, of voor vragen en dergelijke.
e-mail: trainer@bc-tytsjerksteradiel.nl